ТӨРИЙН ӨӨРИЙН ӨМЧИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙГ ТҮРЭЭСЛЭХ ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА
2017-12-12

Огноо:2017 оны 12 сарын 12 өдөр

Сонгон шалгаруулалтын нэр:"Мэдээлэл холбооны сүлжээ"ХХК-ийн Дархан-Уул аймгийн Газрын харьяа  Дархан сумд байрлах Холбооны төв байр, Шарын гол суманд байрлах холбооны байр, Сэлэнгэ аймгийн Мандал суманд байрлах Зүүнхараа салбарын холбооны байр, Баянгол суманд байрлах Баруунхараа салбарын холбооны байр, Сэлэнгэ аймгийн Сайхан суманд байрлах Хөтөл холбооны байр, Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын Номгон холбооны байранд тус тус албан тасалгаа болон үйлчилгээний зориулалтаар талбай түрээслэх түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2017 оны 02-р сарын 14-ны өдрийн 53 дугаарын тогтоолоор батлагдсан “Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийн түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах тухай”-ыг үндэслэн"Мэдээлэл холбооны сүлжээ"ХХК-ийн Дархан-Уул аймгийн Газрын харьяа  Дархан сумд байрлах Холбооны төв байр, Шарын гол суманд байрлах холбооны байр, Сэлэнгэ аймгийн Мандал суманд байрлах Зүүнхараа салбарын холбооны байр, Баянгол суманд байрлах Баруунхараа салбарын холбооны байр, Сэлэнгэ аймгийн Сайхан суманд байрлах Хөтөл холбооны байр, Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын Номгон холбооны байранд тус тус  албан тасалгаа болон үйлчилгээний зориулалтаар талбай түрээслэх түрээслэгчийг сонгох шалгаруулалтыг зарлаж байна.

Шалгаруулалтанд оролцогч иргэн, хуулийн этгээд нь 2017 оны 12-р сарын 25-ны өдрийн 14.00 цагаас өмнө “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК-ийн Дархан-Уул аймгийн төв байрны 3 давхарт 305 номерийн өрөөнд материалаа битүүмжлэн ирүүлсэн байна.

1. Түрээслүүлэх эд хөрөнгийн танилцуулга

 

 

 

Түрээслүүлэх хөрөнгийн

хаяг байршил

 

Түрээсийн хөрөнгийн зориулалт

 

Талбайн хэмжээ (м2)

Нэгж талбайн сарын төлбөрийн доод үнэ

(сараар)

1

 

 

Дархан-Уул аймаг,

Дархан сум,

Төв холбооны байр

2-р давхарт, 2 өрөө

 

Албан тасалгаа, үйлчилгээ

34.5

12.000

2

2-р давхарт, 2 өрөө

20.8

12.000

3

2-р давхарт, 1 өрөө

9.43

12.000

4

Зоорийн давхарт, 1 өрөө

 

Агуулах, склад

15.7

9.600

8

Зоорийн давхарт, 1 өрөө

13.2

9.600

6

Зоорийн давхарт, 1 өрөө

14.4

9.600

7

Дархан-Уул аймаг,

Дархан сум,

3 баг тосгон,

холбооны 4-р салбар

 

 

1-р давхарт, 4 өрөө

 

 

Үйлчилгээ, агуулах,склад

 

 

103.2

 

 

12.000

8

Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум , Зүүнхараа салбар холбооны байр

1-р давхарт, 1 өрөө

 

Албан тасалгаа, үйлчилгээ

20.01

7.500

9

1-р давхарт, 1 өрөө

50.4

7.500

10

1-р давхарт, 1 өрөө

22.4

7.500

11

 

Сэлэнгэ аймаг, Баянгол сум, Баруунхараа салбар холбооны байр

1-р давхарт, 1 өрөө

 

 

Албан тасалгаа, үйлчилгээ

13.2

7.500

12

1-р давхарт, 1 өрөө

14.0

     7.500

13

1-р давхарт, вестибюлид 1 тасалгаа

6.7

6.000

14

1-р давхарт, вестибюлид 1 тасалгаа

16.8

6.000

15

 

Сэлэнгэ аймаг,

Сайхан сум,

Хөтөл салбар

холбооны байр

 

1-р давхарт, 1 өрөө

Агуулах,склад

16.0

6.000

16

1-р давхарт, 1 өрөө

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ

81.2

7.500

17

1-р давхарт, 2 өрөө

Тоног төхөөрөмж байршуулах

9.6

6.000

18

 Сэлэнгэ аймаг,

Сайхан сум,

Номгон баг

холбооны байр

1-р давхарт, 1 өрөө

Үйлчилгээ

13.57

7.500

19

1-р давхарт, 2 өрөө

Худалдаа үйлчилгээ

26.0

7.500

20

 

 

 

 

Дархан-Уул аймаг,

Шарын гол сум,

Шарын гол салбар

холбооны байр

 

1-рдавхарт, вестибюлид 1 тасалгаа

Үйлчилгээ

15.6

6.000

21

1-р давхарт, 1 өрөө

Худалдаа үйлчилгээ

11.7

7.500

22

2-р давхарт, 1 өрөө

Албан тасалгаа, үйлчилгээ

52.8

7.500

23

2-р давхарт, 1 өрөө

Албан тасалгаа, үйлчилгээ

23.8

7.500

24

2-р давхарт,вестибюлид 1 тасалгаа

Албан тасалгаа, үйлчилгээ

40.5

6.000

25

2-р давхарт, 1 өрөө

Албан тасалгаа, үйлчилгээ

20.9

     7.500

26

2-р давхарт, 1 өрөө

Албан тасалгаа, үйлчилгээ

37.0

7.500

 

 

27

 

Дархан-Уул аймаг,

Хонгор сум,

холбооны байр,

 

 

1-р давхарт, 2 өрөө

 

Үйлчилгээ

 

53.2

 

7.500

2. Сонгон шалгаруулалтын ерөнхий мэдээлэл

Сонгон шалгаруулалтын материал хүлээн авах эцсийн хугацаа

2017 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 14:00 цагаас өмнө материалыг хүлээн авна.

Материал хүлээн авах хаяг

Дархан-Уул аймаг, “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК-ийн төв байранд өөрийн биеэр эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан тус компанийн бичиг хэргийн ажилтанд хүлээлгэн өгнө.

Материал нээх хугацаа, хаяг байршил

2017 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 14:30 цагт “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК-ийн төв байрны 304 тоот өрөөнд нээнэ.

Эд хөрөнгө түрээслүүлэх үнийн доод хэмжээ

Эд хөрөнгө түрээслүүлэх 1 м.кв талбайн сарын үнэ 6,000₮-12,000₮төгрөг болно.

 

 

 

Оролцогчдын бүрдүүлж ирүүлэх материал

  • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ (иргэний хувьд цахим үнэмлэх), эрх бүхий байгууллагаас олгосон үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн тус тус нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;
  • Үйл ажиллагааны танилцуулга, ажлын түршлагын талаарх мэдээлэл (өмнө нь хийж гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажлыг бичих);
  • Санхүүгийн чадварыг нотлох баримт (иргэн, хуулийн этгээдийн харилцагч банкны баталгаажуулсан дансны тодорхойлолт);
  • Ажиллах хүчний мэдээлэл, мэргэжлийн диплом, үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;
  • Шаардлагатай тохиолдолд худалдаа үйлчилгээ, нийтийн хоолны чиглэлийн технологийн баримт бичиг;
  • Талбай болон үндсэн хөрөнгө түрээслэх үнийн санал

 

3. Түрээслүүлэх хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах

Түрээслүүлэх хөрөнгийг өмч эзэмшигч “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК дээр очиж үзэж болох бөгөөд сонгон шалгаруулалтын заавар, бүртгэх хугацаа,гэрээний үлгэрчилсэн загвар, хөрөнгийн талаарх мэдээллийг Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн утсаар болон цахим хуудаснаас авна уу.

 

Хаяг:Дархан-Уул аймаг,Дархан сум,16 дугаар баг, Найрамдлын гудамж, “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК-ийн төв байр 3 давхар

Холбогдох утасны дугаар: 70377020; 70377028

Back to Top

© 2018 он ICN. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.