ТӨРИЙН ӨӨРИЙН ӨМЧИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙГ ТҮРЭЭСЛЭХ ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА
2017-12-19

Огноо: 2017 оны 12 сарын 04 өдөр

Сонгон шалгаруулалтын нэр: "Мэдээлэл холбооны сүлжээ" ХХК-ийн Улаанбаатар хотод байрлах Кабель шугамын тасаг АТС36-ын байр, АТС45-ын байр, АТС63-ын байр, Налайх дүүрэг, Гачуурт тосгонд байрлах Холбооны салбарын байранд албан тасалгаа болон үйлчилгээний зориулалтаар талбай түрээслэх түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2017 оны 02-р сарын 14-ны өдрийн 53 дугаарын тогтоолоор батлагдсан “Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийн түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах тухай”-ыг үндэслэн "Мэдээлэл холбооны сүлжээ" ХХК-ийн Улаанбаатар хотод байрлах Кабель шугамын тасаг АТС36-ын байр, АТС45-ын байр, АТС63-ын байр, Налайх дүүрэг, Гачуурт тосгонд байрлах Холбооны салбарын байранд албан тасалгаа болон үйлчилгээний зориулалтаар талбай түрээслэх түрээслэгчийг сонгох шалгаруулалтыг зарлаж байна.

Шалгаруулалтанд оролцогч иргэн, хуулийн этгээд нь 2017 оны 12-р сарын 28-ны өдрийн 14.00 цагаас өмнө “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК-ийн төв байрны Үйл ажиллагааны газрын Борлуулалтын хэлтэст материалаа битүүмжлэн ирүүлсэн байна.

1. Түрээслүүлэх эд хөрөнгийн танилцуулга

 

 

 

 

Түрээслүүлэх хөрөнгийн хаяг байршил

 

Түрээсийн хөрөнгийн зориулалт

Талбайн хэмжээ (м²)

Нэгж талбайн сарын төлбөрийн доод үнэ (сараар)

1

Баянгол дүүрэг, 19-р хороо, Кабель шугамын тасаг 36-р байр

2-р давхарт, 1 өрөө

Албан тасалгаа, үйлчилгээ

37.8

15,000

2

2-р давхарт, 1 өрөө

74.844

15,000

3

Баянзүрх дүүрэг, 5-р хороо, Кабель шугамын тасаг 45-р байр

1-р давхарт, вестибюлид 1 тасалгаа

Үйлчилгээ

20.3

12,000

4

1-р давхарт, вестибюлид 1 тасалгаа

43.07

12,000

5

1-р давхарт, 1 өрөө

19.47

15,000

6

1-р давхарт, 1 өрөө

Албан тасалгаа, үйлчилгээ

15.08

15,000

7

1-р давхарт, 1 өрөө

15.08

15,000

8

1-р давхарт, 1 агуулах

13,94

12,000

9

1-р давхарт, 1 өрөө

15.86

15,000

10

1-р давхарт, 1 өрөө

14.56

15,000

11

1-р давхарт, 1 өрөө

15.86

15,000

12

1-р давхарт, 1 өрөө

25.41

15,000

13

1-р давхарт, 1 өрөө

42.34

15,000

14

1-р давхарт, 1 өрөө

42.34

15,000

15

 

Сонгинохайрхан дүүрэг, 18-р хороо, Кабель шугамын тасаг 63-ын байр,

1-р давхарт, 1 өрөө

10,27

15,000

16

1-р давхарт, 1 өрөө

4,41

15,000

17

1-р давхарт, 1 өрөө

31,63

15,000

18

1-р давхарт, 1 өрөө

13.7

15,000

19

2-р давхарт, 1 өрөө

11,36

15,000

20

Баянзүрх дүүрэг 20-р хороо, Гачуурт тосгоны холбооны салбарын байр,

1-р давхарт, 1 өрөө

32

12,000

21

Налайх дүүрэг 2-р хороо,  Налайх холбооны байрны

В1-р давхарт, 1 өрөө

 

Албан тасалгаа, үйлчилгээ

 

34.04

9,600

22

2-р давхарт 1 өрөө

18.7

12,000

23

2-р давхарт 1 өрөө

15.8

12,000

24

3-р давхарт 1 өрөө

22.0

12,000

25

3-р давхарт 1 өрөө

18.6

12,000

26

В1-р давхарт 2 өрөө

56.6

9,600

27

2-р давхарт  1 өрөө

19.3

12,000

28

2-р давхарт  1 өрөө

16.5

12,000

29

2-р давхарт  1 өрөө

39.1

12,000

30

1-р давхарт 1 өрөө

51.0

12,000

31

1-р давхарт 1 өрөө

16.5

12,000

32

2-р давхарт 1 өрөө

47.2

12,000

33

2-р давхарт 1 өрөө

15.12

12,000

34

2-р давхарт 1 өрөө

30.56

12,000

2. Сонгон шалгаруулалтын ерөнхий мэдээлэл

Сонгон шалгаруулалтын материал хүлээн авах эцсийн хугацаа

2017 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 14:00 цагаас өмнө материалыг хүлээн авна.

Материал хүлээн авах хаяг

“Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК-ийн төв байранд өөрийн биеэр эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан тус компанийн Дэд бүтцийн түрээсийн гэрээний ажилтанд хүлээлгэн өгнө.

Материал нээх хугацаа, хаяг байршил

2017 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 14:30 цагт “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК-ийн төв байрны 200 тоот өрөөнд нээнэ.

Эд хөрөнгө түрээслүүлэх үнийн доод хэмжээ

Эд хөрөнгө түрээслүүлэх 1 м.кв талбайн сарын үнэ 9,600¥-15,000¥ төгрөг болно.

 

 

 

 

Оролцогчдын бүрдүүлж ирүүлэх материал

·  Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ (иргэний хувьд цахим үнэмлэх), эрх бүхий байгууллагаас олгосон үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн тус тус нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;

·  Үйл ажиллагааны танилцуулга, ажлын түршлагын талаарх мэдээлэл (өмнө нь хийж гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажлыг бичих);

·  Санхүүгийн чадварыг нотлох баримт (иргэн, хуулийн этгээдийн харилцагч банкны баталгаажуулсан дансны тодорхойлолт);

·  Ажиллах хүчний мэдээлэл, мэргэжлийн диплом, үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;

·  Шаардлагатай тохиолдолд худалдаа үйлчилгээ, нийтийн хоолны чиглэлийн технологийн баримт бичиг;

·  Талбай болон үндсэн хөрөнгө түрээслэх үнийн санал

3. Түрээслүүлэх хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах

Түрээслүүлэх хөрөнгийг өмч эзэмшигч “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК дээр очиж үзэж болох бөгөөд сонгон шалгаруулалтын заавар, бүртгэх хугацаа, гэрээний үлгэрчилсэн загвар, хөрөнгийн талаарх мэдээллийг Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн утсаар болон цахим хуудаснаас авна уу.

Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 1-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө-1, “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК-ийн төв байр

Холбогдох утасны дугаар: 70112605; 70114240

Back to Top

© 2018 он ICN. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.