Хиймэл дагуулын технологийн хувьсгал
2018-03-27

Дэлхий даяар өргөн зурвасын чадавхыг бэхжүүлэх, HTS зэрэг шинэ технологиуд, нүсэр том NGSO одны орд, өргөн зурвасын HAPS системүүдээр дэлхий дээрх хүрэхэд хамгийн хүнд өнцөг буланг тогтвортой холбох, дэлхийн сүлжээнд холбогдсон бүсүүдэд шинэ боломж болон програмуудыг бололцоотой болгож өгдөг.  Тэдний хамрах хүрээ, найдвартай байдал, хувирамтгай байдал, уян хатан байдал, орон зайд суурилсан дээд агаар мандлын технологи нь дэлхийн интернетийн хүртээмж, нягтралыг нэмэгдүүлэх мөн тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд хамгийн тохиромжтой шийдэл юм. Сүүлийн үеийн технологийн давуу тал нь огторгуйд суурилсан дээд агаар мандлын технологиудыг боломжтой болгон бусад 4 тэрбум хүнийг холбоход мөн тогтвортой хөгжлийн зорилтуудад хүрэх эгзэгтэй үүргийг гүйцэтгэж байгаа юм. 

Сүлжээ: Сүлжээний загварын шинэчлэлт нь чадамж, багтаамж болон огторгуйд суурилсан дээд агаар мандлын технологийн үйлчилгээний чанарт нээлт бий болгосон. HTS систем нь давтамжийн дахин ашиглалт, асар их системийн багтаамжийг нэмэгдүүлэхийн тулд геостатик тойрог дахь хиймэл дагуулуудаас хэд хэдэн нарийн, спот цацрагуудыг хөшүүрэг болгодог. Дэлхийн орбитын NGSO хиймэл дагуулын нүсэр одны орд нь дэлхийг сүлжээний саатал багатай, өндөр өргөн зурвасын холболтоор хангах юм.

Техник хангамж: Тэнхлэг болон хяналтын системийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийн тулд цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх, хадгалах системийг сайжруулснаар хиймэл дагуулын ачааллын үйл ажиллагаанд илүү их боломж олгох боломжтой болсон. Дамжуулах ба хүлээн авах технологи холбооны замуудын аль алиных нь төгсгөлд байрлах бөгөөд системийн операторуудад жижиг хэсгүүдтэй илүү ихийг хийх боломжийг олгодог.

Өргөтгөсөн хүртээмж: Огторгуйд суурилсан ба дээд агаар мандлын холбооны системүүд нь бусад платформоос ялгаатайгаар дэлхийн хүртээмж болсон юм. Эдийн засгийн хэрэгцээ нь хүн ам шигүү суурьшсан бүс нутгууд дахь хэрэглэгчид дээр байрлуулахаар төвлөрсөн бусад өргөн зурвасын системтэй харьцуулахад, огторгуйд суурилсан болон дээд агаар мандлын системүүд нь дэлхийн хамрах хүрээг хангах зорилготойгоор загварчлагдаад байна.

Зардлын бууралт: Технологийн давуу талууд, өргөтгөсөн багтаамж болон бусад үр ашиг нь зардлыг бууруулан, огторгуйд суурилсан болон дээд агаар мандлын технологиудад урьд өмнийнхөөс илүү нэвтрэн ашиглах боломжийг олгосон. Сүүлийн арван жилд хүчин чадлын Gbps тутмын үнэ буурсаар ирсэн ба цаашдаа ч үргэлжилэн буурсаар байх юм.

Харилцан үйлдэлцэл: Технологийн давуу талууд нь огторгуйд суурилсан технологиудыг бусад Wi-Fi, LTE, сүлжээний кабел, дэлхий даяар, хөдөлгөөнт, эдийн засгийн болон байгаль орчинд ээлтэй сүлжээтэй сүлжээний виртуалчлал болон жижиг олон зурваст антенаар нэгтгэхэд урьд өмнийнхөөс илүү хялбар болж байгаа юм.

Хөгжиж буй оронд огторгуйд суурилсан дээд агаар мандлын систем нь өргөн зурвасыг өргөжүүлэхэд онцгой давуу талуудтай. Топографийн хүндрэлийг үл харгалзан тэд өргөн уудам газар нутгийг хамран түргэн шуурхай хангадаг. Хүн амын нягтрал багасаж байгаа үед байршуулах зардал өсөж буй дэлхийн газрын системүүдийг бодвол сансарт суурилсан болон дээд зэргийн агаар мандлын технологиудын хөрөнгийн зардал нь хэрэглэгчдийн нягтралаас бүрэн хамаардаггүй. Загвараараа сансарт суурилсан агаар мандлын системүүд бусад сүлжээнд гарах санамсаргүй эвдрэл, хулгай, байгалийн гамшиг болон зөрчилтэй хэсгүүд гэх эрсдэлүүдэд өндөр баталгаатай бөгөөд халдашгүй юм. Энэхүү технологиуд газрын технологийг бодвол илүү цэвэрхэн бөгөөд байгальд ээлтэй, технологи болон цахилгаан хөдөлгөх хүчийн хөгжлийг хөшүүрэг болгох юм. Эцэст нь сансарт суурилсан дээд агаар мандлын холболт дэлгэхэд амархан болсон. Дэлхийг хамрах хиймэл дагуул оршин байдаг бөгөөд сүлжээний байрлуулалт нь газрын хэсгийг хангахтай адил хялбар байх боломжтой юм.

Тогтмол өөрчлөгдөж буй хүчин чадалтай орон зайд суурилсан дээд агаар мадлын харилцаа нь тогтвортой хөгжлийн зорилтуудад хүрэхэд зайлшгүй шаардлагатай шийдлийг жолоодож байгаа юм. Энэхүү технологиуд холболтгүй бүс нутагт интернетийг нэвтрүүлэх өргөн зурвасыг хүргэж үүний нөлөө үүнээс цаашлан хот суурин болон аль хэдийн холбогдсон газар нутгийн хэрэглээ зэргийг багтаасан болно. Cансарт суурилсан дээд агаар мандлын шийдэлүүд нисэх хүчин, далайн, эрчим хүч болон бусад салбарт түлхүүр болж байгаа юм. Сансарт суурилсан холболт интернет зүйлс дахь – ухаалаг хот, оюун ухаантай тээврийн систем, цахим засгийн газар, теле-боловсрол, цахим эрүүл мэнд, цахим логистик, ухаалаг эрчим хүч, ухаалаг хөдөө аж ахуй - зэргийг бодит байдал болгоход туслаж байгаа юм. Эдгээр технологиуд нь тогтвортой байдал, банк, олон төрлийн төрийн үйлчилгээг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж байна.

Эдгээр технологийн хувьсал дэвшил нь тоон оршин тогтнох үндэс суурийг бий болгоход шаардлагатай боловсрол, эрүүл мэнд, эдийн засгийн тавцангуудыг хөгжүүлэх, ашиглах боломжийг олгодог. Эдгээр технологи нь үндсэн тоон инновацийн төвийг дэлхий даяар даяарчлан хөгжүүлж, дижитал холболтыг бүтээлч, үнэ цэнэтэй арилжаа хийхэд холболтыг ашиглах боломжийг олгодог. . Комиссын сансар, дээд давхрагын технологийн ажлын хэсгийнхэн эдгээр асуудлуудыг гүнзгий судалж байгаа бөгөөд эцсийн тайлан нь дэлхий дахинд өргөн зурвасын ашиг тусыг хэрхэн хүртээн түгээх талаар дэлхийн хэмжээний хэлэлцүүлэгт чухал хувь нэмэр оруулахыг би хүлээж байна.

Улс орнууд өргөн зурвасын төлөвлөгөөгөө боловсруулж, дахин хэлэлцэхийн зэрэгцээ тэд орон зайд суурилсан, дээд давхрагын технологи нь зорилгодоо хүрэхэд нь тусалж, эдгээр ашиг тусыг зохих бодлогоор тусган харуулах арга замыг авч үзэх ёстой.

Back to Top

© 2018 он ICN. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.