МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ ТӨК
МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ ТӨК
Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК
Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК
Бидний тухай

Мэдээлэл холбооны сүлжээ компани нь Монгол улсын нутаг дэвсгэрийг хамарсан мэдээлэл, холбооны үндсэн сүлжээ болох улс, хот хооронд, орон нутгийн дамжуулах байгууламжийн нэгдсэн сүлжээг эзэмшин, тэдгээрийн байнгын тасралтгүй ажиллагааг хангаж, ашиглалт үйлчилгээг хариуцдаг. Монгол улсын Засгийн Газар 2006 онд холбооны суурь сүлжээний эзэмшлийг ашиглалт үйлчилгээнээс салгаж төрийн өмчит компани байгуулснаар одоогийн Мэдээлэл холбооны сүлжээ компани байгуулагдсан.

© 2018 он ICN. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.

Back to Top