СҮЛЖЭЭНИЙ ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Мэдээлэл холбооны сүлжээ компани нь нийт 21 аймаг, 285 сум суурин газруудад үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

СҮЛЖЭЭНИЙ НАЙДВАРТАЙ БАЙДАЛ

ТОЙРОГ СҮЛЖЭЭ 1 -  БАЯН-ӨЛГИЙ - УВС - ЗАВХАН - ГОВЬ-АЛТАЙ - ХОВД

ТОЙРОГ СҮЛЖЭЭ 2 – ХӨВСГӨЛ - ЗАВХАН - ГОВЬ-АЛТАЙ - БАЯНХОНГОР - ӨВӨРХАНГАЙ - БУЛГАН

ТОЙРОГ СҮЛЖЭЭ 3 - ХЭНТИЙ - СҮХБААТАР - ДОРНОГОВЬ - ӨМНӨГОВЬ - ДУНДГОВЬ - ӨВӨРХАНГАЙ - БУЛГАН - ТӨВ - УЛААНБААТАР - НАЛАЙХ - БАГАНУУР

ТОЙРОГ СҮЛЖЭЭ 4 – ТӨВ - БУЛГАН - ОРХОН - ДАРХАН-УУЛ - ТӨВ - УЛААНБААТАР

ТОЙРОГ СҮЛЖЭЭ 5 - ХЭНТИЙ - СҮХБААТАР - ДОРНОД

ҮНДСЭН СҮЛЖЭЭНИЙ ӨРГӨТГӨЛ ШИНЭЧЛЭЛТ

2016 он

 • Улаанбаатар - Дархан - Булган - Хөвсгөл - Говь-Алтай чиглэлд 10Г DWDM сүлжээг ашиглалтанд оруулсан;
 • Увс - Баян-Өлгий - Ховд чиглэлд 2.5Г үндсэн сүлжээний өргөтгөл;
 • Тайшир - Хөх-Морьт - Чандмань - Ховд чиглэлд үндсэн сүлжээний өргөтгөл;
 • Улаанбаатар - Төв - Дорноговь чиглэлд 2.5Г үндсэн сүлжээний өргөтгөл хийсэн.

2015 он

 • 6 аймаг 8 сум 439км;
 • Улаанбаатар - Налайх - Багануур чиглэлд сүлжээний багтаамжийг 10Г болгосон;
 • Улаанбаатар - Дашинчилэн хооронд 10Г цагираг сүлжээ байгуулсан;
 • Замын үүд - Алтанбулаг чиглэлд үндсэн болон нөөц хоёр чиглэлээр транзит урсгал байгуулсан.

2014 он

 • Салбар сүлжээ 19 аймаг 150 гаруй сумыг шилэн кабелийн сүлжээнд холбох төслөөр 2010-2014 онд 9000 гаруй км шилэн кабелиар сумдыг холбож холбооны бүхий л төрлийн үйлчилгээг хүргэх боломжтой болсон.

2013 он

 • Салбар сүлжээ 18 аймаг 130 сум 6900км

2012 он

 • Салбар сүлжээ 4 аймаг 30 сум 1900км,
 • Шилүүстэй - Гуулин 38км, Булган-Бүрэгхангай 32км, Лүн-Алтанбулаг 120км

2009 он

 • 25 сум 1803км

2007 он

 • 33 сум 1556км
 • Улаанбаатар - Мөрөн 842км

Back to Top

© 2018 он ICN. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.