Суваг түрээсийн үйлчилгээний үнэ тариф

Суваг түрээсийн үйлчилгээний үнэ тариф

(ХХЗХ-ны 2010.01.12-ны өдрийн 01-р тогтоолоор батлагдсан тариф)

 

А. Өгөгдлийн тоон суваг

(Өгөгдлийн үйлчилгээний зориулалтаар хот хоорондын суваг түрээслэх тариф)

Сувгийн хурд

Холболтын хураамж

Сарын төлбөр (төгрөг)

1

1Мбит/с

350,000

375,000

2

2Мбит/с

750,000

 

Б. Хот хоорондын ярианы тоон суваг (Е1)

(Телефон ярианы зориулалтаар хот хоорондын суваг түрээслэх тариф)

Зайнаас хамаарсан тариф

Холболтын хураамж

Сарын төлбөр (төгрөг)

1

1-300км

350,000

2,020,000

2

301-500км

2,600,000

3

501-900км

3,180,000

4

901км дээш

3,750,000

 

В. Хотын доторх тоон суваг  (Е1)

(Хотын доторх суваг түрээслэх тариф)

Сувгийн тоо

Холболтын хураамж

Сарын төлбөр (төгрөг)

1

1Е1

350,000

720,000

 Тайлбар: 

·         Дээрх тарифд НӨАТ ороогүй болно.

·         Албан байгууллага нэгжүүдийн албан хүсэлтийн дагуу гарсан техникийн нөхцлийг үндэслэн дээрх тарифын дагуу үйлчилгээний гэрээ байгуулна. 

Back to Top

© 2018 он ICN. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.