Интернэтийн бөөний үйлчилгээний үнэ тариф

Интернэтийн бөөний үйлчилгээний үнэ тариф

(ХХЗХ-ны 2016.03.25-ны өдрийн 08 тоот тогтоолоор батлагдсан тариф – Интернэтийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд өрхийн интернэтийн зориулалтаар хот хоорондын сувгийг интернэт урсгалын хамт түрээслэх тариф)

Урсгалын хэмжээ

Холболтын хураамж

Сарын төлбөр (төгрөг)

1

1Мбит/с

350,000

80,000

2

2Мбит/с

160,000

 

Тайлбар: 

  • Дээрх тарифд НӨАТ ороогүй болно.
  • Уг тариф нь зөвхөн УБ хотын МХС ХХК-ийн байрнаас тухайн аймаг орон нутгийн МХС ХХК-ийн байр хүртэлх үнэ болно. 
  • Албан байгууллага нэгжүүдийн албан хүсэлтийн дагуу гарсан техникийн нөхцлийг үндэслэн дээрх тарифын дагуу үйлчилгээний гэрээ байгуулна. 

Back to Top

© 2018 он ICN. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.