Дүрст хурлын танхим түрээсийн үйлчилгээний үнэ тариф

Дүрст хурлийн танхим ашиглуулах үйлчилгээний үнэ тариф

 

Холболт хийх цэгийн тоо

1 цагийн төлбөр (төгрөг)

1

1 аймаг

50,000

2

2 аймаг

100,000

(Улаанбаатар хотын 3 дүүрэг, хөдөө орон нутгийн 21 аймагт холболт хийх боломжтой)

                                                                                                                                                     

Тайлбар: 

·         Дээрх тарифд НӨАТ ороогүй болно.

 

Back to Top

© 2018 он ICN. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.