ХАРИЛЦАГЧДЫН АНХААРАЛД

   Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн Улаанбаатар хотын сүлжээний газраас техникийн нөхцөл гаргуулах, тодруулга авах болон бусад шаардлагаар хүргүүлэх албан бичгийг 2022 оны 08-р сарын 01-ний өдрөөс эхлэн төв байранд хүлээн авах болсныг мэдэгдье.

МХС ХХК-ийн Төв байрны III давхарт 308 тоот

Цахим үйл ажиллагааны хэлтэс

Бичиг хэргийн ажилтан 

Харилцах утас: 70112519