АЖИЛ ЭХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ

     Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн худаг сувагчлалын байгууламж, кабель шугамын байгууламжид ажиллах албан хүсэлтийн дагуу  Улаанбаатар хот дараах байдлаар “Ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл”-ийг олгоно. Үүнд:

 “А”-Сувагчлалаар шилэн кабель суурилуулах;

“B”-Худаг сувагчлал байгуулах, физик кабель суурилуулах;

“C”-Худаг сувагчлал, кабель шугамын байгууламжийг хамгаалах, шинээр хийх, шилжүүлэх;

“D”-Худаг сувагчлал байгуулах;

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн ажил эхлэх зөвшөөрөл хүсэлтийг цахимаар илгээх бол ЭНД дарж бөглөнө үү.