ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРААС САЙН ҮНЭЛГЭЭ АВЛАА.

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХХК нь Төрийн өмчийн талаарх бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлж, төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээний биелэлтээ Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас хамгийн өндөр үнэлгээ болох "Сайн" дүнгээр үнэлүүллээ.