ХАБЭА-н давтан сургалт зохион байгуулж байна.

МХС ХХК-ийн ХАБЭА-н 2024 оны давтан сургалтын хүрээнд Монголын Улаан Загалмай Нийгэмлэгтэй хамтран ‘‘Эмнэлгийн анхан шатны тусламжийн хичээл’’-ийг 2024 оны 04 сарын 10, 11-ний өдөр нийт ажилтан, алба хаагчдад танхим болон цахимаар хослуулан зохион байгуулж байна.

Тус сургалтыг МУЗН-ийн Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын газрын дарга. Хүний их эмч Б.Гантулга удирдан зохион байгууллаа.